Bakit mahalagang malaman kung paano hanapin ang detalye ng isang kwento?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Bakit mahalagang malaman kung paano hanapin ang detalye ng isang kwento?

Sagot verified answer sagot

Para lubos na maunawaan ang ipinahihiwatig ng isang kwento at maisabuhay ang aral nito ang mga rason kung bakit mahalaga na malaman ang detalye nito.

Ang pagbabasa ng isang akdang pampanitikan tulad ng kwento ay may kaakibat na responsibilidad sa iyong sarili.

Responsibilidad na dapat mong malaman at maunawaan ang itinuturo ng akda upang magamit mo ito sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Kung ang pamamaraan mo ng pagbabasa ay mabilisan lamang at walang pang-unawa sa bawat detalye nito ay hindi mo mabibigyan ng tamang kaalaman ang iyong sarili.

Kung kaya mahalagang alamin ang detalye ng kwento at unawain ito upang iyong magamit sa pagpapaunlad ng iyong sarili.