Bakit mahalagang matutunan mo ang kategorya ng vulnerability assessment?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

bakit mahalagang matutunan mo ang kategorya ng vulnerability assessment?

Sagot verified answer sagot

Bakit mahalagang matutunan mo ang kategorya ng vulnerability assessmentMahalaga ang matutuhan ko ang kategorya ng vulnerability assessment sapagkat ito ay mahalaga upang maging mulat kaming mga mamamayan sa pagiging vulnerable ng aming lugar sa sakuna at kalamidad.

Mahalagang malaman namin kung ligtas ba kami sa aming lugar o kung may mga sakuna o kalamidad mang maaari kaming maranasan, malalaman namin kung ano-ano ang mga ito at kung paano naming maililigtas ang mga sarili upang hind imaging biktima ng mga ito.

Nagiging mulat din ang mga mamamayan sa mga hazard sa kanilang lugar sa pamamagitan ng vulnerability assessment. Nakatutulong din ang mga natutuhan ko upang makabuo kami ng hakbang upang mailgtas ang aming mga sarili.