Bakit mahalagang maunawaan ang mga gawaing taliwas sa batas ng Diyos at kasagraduhan ng buhay?

Katanungan

bakit mahalagang maunawaan ang mga gawaing taliwas sa batas ng diyos at kasagraduhan ng buhay?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga na maintindihan ito dahil diyan pumapasok ang pre-marital sex at pagkitil sa isang buhay. Sinabi ng Diyos na dapat alagaan ang ating mga katawan dahil ito ang ating templo at hindi dapat nakikipagtalik kung kani-kanino.

Dapat sa mapapangasawa mo lamang ikaw makikipagtalik dahil ayun ang utos ng Diyos, at upang magkaroon ng maayos na pamilya.

Bukod pa rito, ang abortion ay pagpatay sa isang inosenteng bata dahil ipinagkakait ng mga tao ang karapatang mabuhay ng isang sanggol.

Hindi dapat nila patayin din sa pamamagitan ng abortion dahil masama rin ang kumitil ng buhay. dapat panindigan na lamang nila ito.