Bakit mainam na may kaalaman sa paggawa ng organikong pataba?

Katanungan

Bakit mainam na may kaalaman sa paggawa ng organikong pataba?

Sagot verified answer sagot

Upang makabawas sa duming naidudulot ng mga kalat sa kapaligiran at para maging maganda ang tubo ng mga pananim ang dahilan kung bakit mainam na malaman ang paraan ng paggawa ng patabang organiko.

Ang organikong pataba ay nagagawa mula sa pinabulok na dumi ng mga hayop, mga halaman, o mga balat ng prutas. Ito ay mainam sa mga pananim sapagkat napalulusog ng pataba ito.

Sa usaping pangkapaligiran, maganda ang klase ng patabang ito sapagkat ito ay ligtas sa mga sakit na dulot ng organism.

Sa usaping pangkapaligiran, malaking kabawasan ang mga bagay na ginagamit dito sa mga kalat na nakikita natin sa ating paligid.