Bakit maituturing na naratibo maging ang mga akdang di-piksyon katulad ng talambuhay?

Katanungan

bakit maituturing na naratibo maging ang mga akdang di-piksyon katulad ng talambuhay?

Sagot verified answer sagot

Naratibo ang tawag sa mga akda o lathalain na nagsasalaysay o nagku-kuwento ng mga karanasan at pangyayari.

Ang mga uri ng di-piksyon na mga akda tulad ng talambuhay ay kinaklasipika bilang naratibo. Ito ay sa kadahilanan na ang mga di-piksyong istroya na mga ito ay naglalaman ng mga impormasyon na paktuwal o katotohanan.

Kung mapapansin, kadalasan sa mga di-piksyon ay isinusulat sa estilong naratibo dahil para lamang itong ikinekwento, kahit na naglalaman ito ng mga impormasyon.

Madali rin maintidihan ang mga di-piksyon tulad ng talambuhay kaya naman nasa ilalim ito ng naratibo. Isang magandang talambuhay ay ang librong “Steve Jobs.”