Bakit malaki ang impluwensya ng simbahan sa pamumuhay ng tao ipaliwanag?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

bakit malaki ang impluwensya ng simbahan sa pamumuhay ng tao ipaliwanag?

Sagot verified answer sagot

Malaki ang impluwensya ng simbahan sa pamumuhay ng tao dahil ang mga turo nito ay tiyak na pinaniniwalaan ng mga indibidwal na nananampalataya sa isang partikular na relihiyon.

Ang simbahan ay isang lugar na banal na kung saan sinasabing mas napapalapit ang mga tao sa amang may likha ng lahat, ang Diyos.

Dahil dito, ang mga turo ng simbahan ay mabigat na pinahahalagahan sa lipunan sa paniniwalang sa pagsunod nito ay maaaring magantimpalaan ng Diyos.

Ito rin ang nagiging ugat ng pagkatuto ng mga asal na mabuti na nakatutulong sa bawat tao na mapagtagumpayan ang hamon ng pakikipagkapwa tao kung kaya ito ay nakaiimpluwensya sa pamumuhay ng tao.