Bakit moral na gawain ang pagtupad ng tungkulin?

Katanungan

bakit moral na gawain ang pagtupad ng tungkulin?

Sagot verified answer sagot

Ang pagtupad sa tungkulin ay isang moral na gawain dahil ito ay isang magandang katangian. Ang ibig sabihin ng salitang moral ay ang kaalaman ng isang tao sa pagtukoy sa tama o mali.

Ang tungkulin naman ay tumutukoy sa mga responsibilidad ng isang tao o mga alituntunin na dapat sundin upang maging maayos ang pamayanan na ating tinitirhan.

Kung ang bawat indibidwal at tumutupad at sumusnod sa kanilang mga tungkulin, ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging moral dahil alam nila kung ano ang tama at hindi. At ang tama ay kailangan tuparin ang mga tungkulin upang umunlad ang lipunan.