Bakit muling nabuo ang bansang Israel?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Bakit muling nabuo ang bansang Israel?

Sagot verified answer sagot

Muling nabuo ang bansang Israel dahil sa layuning lumakas ang Judaism. Ang bansang Israel ay kinilala sa kasaysayan bilang isang lupaing banal o tinatawag din na Palestine.

Ito ang lugar kung saan pinaniniwalaang naisilang ang mga Jews o hudyo gayundin ang pagkasilang ng paniniwala ng mga relihiyong Hudaismo maging ang Kristiyanismo.

Ito rin ang lugar na pinaniniwalaang pinangyarihan ng huling pagkakabuo ng isang Bibliyang Hebreo na pinaniniwalaang nagtataglay ng mga sagradong aral ng mga Hudaismo, Islam, Krristiyano, maging ng mga Samaritano.

Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay napasailalim sa pamamalakad at pamumuno ng mga imperyo na nagbunsod upang magkarong ng iba’t ibang etnikong grupo.