Bakit nabigo ang mga katutubong Pilipino na ipagtanggol ang kanilang pamayanan mula sa mga Espanyol?

Katanungan Sagot

4

Katanungan

bakit nabigo ang mga katutubong pilipino na ipagtanggol ang kanilang pamayanan mula sa mga espanyol?

Sagot verified answer sagot

Nabigo ang mga katutubong Pilipino na ipagtanggol ang kanilang pamayanan mula sa mga Espanyol dahil sa higit na makabago ang sandata ng mga Espanyol.

Ang pagdaong sa bansa ni Ferdinand Magellan noong taong 1521 ang naging sanhi ng pagkakatuklas ng mga Espanyol sa bansa.

Ang pagpapalawak ng kolonya ang isa sa mga sanhi upang sikapin ng mga Espanyol na maging kolonya ng bansang Spain ang Pilipinas.

Idagdag pa riyan ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa mundo. Subalit sa pananakop ng mga dayuhang Espnayol, hindi naging madali ang pamumuhay ng mga Pilipino.

Nakaranas ng pagmamalabis at pagkamkam ng mga ari-arian ang mga katutubo subalit bigo sa pagsisikap na ipagtanggol ang mga ito.