Bakit nagapi ng mga Hapones ang mga sundalong Usaffe na naging resulta ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor?

Katanungan

bakit nagapi ng mga hapones ang mga sundalong usaffe?

Sagot verified answer sagot

Naging kadahilanan ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor nang nagapi ng mga sundalong Hapones ang mga sundalong USAFFE.

Ang mga sundalong USAFFE ay tumutukoy sa US Army Forces Far East na silang itinalaga upang makipaglaban sa mga Hapones.

Natalo sila nang bombahin ng mga sundalong Hapones ang hideout o tinataguaan ng mga USAFFE. Naging dahilan ito upang mahuli ang mga natitirang USAFFE at mapasailalim at mabihag ng mga Hapones.

Naganap ang Labanan ng Corregidor, isang digmaan kung saan huling tumayo ang USAFFE laban sa mga sundalong Hapones, noong Mayo 5-6, 1942. Tuluyang nasakop ng mga Hapones ang probinsya ng Bataan matapos magwagi sa labanan.