Bakit Naging Mahalaga ang Partisipasyon ng Kababaihan sa Panahon ng Rebolusyon?

Katanungan

Bakit Naging Mahalaga Ang Partisipasyon Ng Kababaihan Sa Panahon Ng Rebolusyon?

Sagot verified answer sagot

Noong unang panahon, ang mga kababaihan ay nililimitahan sa kung anong pwede nilang gawin. Hindi sila maaaring mag-aral o bumoto o kung ano pa man.

Ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon ay ang naging rebolusyon mismo. Nakita ang kahalagahan ng mga kababaihan sa rebolusyon dahil sila ay nakitang likas na matatapang, matatalino, at may kakayahang lumaban.

Nabigyan ng karapatang pantao ang mga babae na dati-rati ay tinatatrato lamang na mga alipin. Dahil sa partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon ay nagtagumpay ito sa sumulong sa makabagong henerasyon. Naging daan ng tagumpay ang mga kababaihan. Ito ay kung bakit sila mahalaga.