Bakit nagkakaiba-iba din ang mga salik na mayroon ang bawat indibidwal?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

bakit nagkakaiba-iba din ang mga salik na mayroon ang bawat indibidwal?

Sagot verified answer sagot

Ang salik ay tumutukoy sa mga bagay na nakaaapekto sa isang indibidwal na maaring makaapekto sa paghubog o paglinang ng sariling kaisipan.

Ang pagkakaiba ng bawat indibidwal ang dahilan kung bakit hindi pareho ang salik sa kinahaharap ng bawat isa. Ang bawat indibidwal ay natatangi sa isa’t isa.

Ang bawat isa ay may kani-kaniyang karanasan o nararanasan sa buhay. Tayo rin ay mula sa iba’t ibang henerasyon na kinapalolooban ng iba’t ibang kaisipan.

Ang bawat isa ay hinubog gamit ang iba’t ibang pamamaran. Kung kaya’t ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi pare-pareho ang mga salik na nakaaapekto sa buhay ng isang tao.