Bakit napakahalaga ng ilog Huang Ho sa kabihasnang Shang paano nagwakas ang kabihasnang ito?

Katanungan

bakit napakahalaga ng ilog huang ho sa kabihasnang shang paano nagwakas ang kabihasnang ito?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang Ilog Huang Ho dahil dito kumukuha ng panglinis, pangkain, at paraan ng pakikipagkalakalan ng mga tao noon.

Ang Huang Ho ay isang masagang ilog na kung saan pinagkukuhaan ng tubig ng mga sinaunang tao para sa kanilang agrikultural na produksyon ay mayroon silang makain sa pang araw-araw.

Dito rin sila kumukha ng panglinis sa kanilang sarili para sa kanilang kalinisan ng katawan at iba pang ginagamit na materyales.

Bukod pa rito, maaari rin sila makapangisda na pwede nilang kainin sa kanilang pang araw-araw. Nagwakas din ang kabihasnang Shang dahil sa mga mahihinang hari nito kaya ito bumagsak, nawala at napalitan ng mga dinastiya.