Bakit nararapat gamitin ang isip at kilos loob sa pagpapasiya?

Katanungan Sagot

Katanungan

Bakit nararapat gamitin ang isip at kilos loob sa pagpapasiya?

Sagot verified answer sagot

Bakit nararapat gamitin ang isip at kilos loob sa pagpapasiyaNararapat na gamitin ang isip at kilos loob sa pagpapasiya dahil ang mga ito ang magtatakda ng isang wasto at pantay na desisyon.

Kailangang laging sabay na ginagamit ang mga ito upang makabuo nang maayos at nararapat na desisyon.

Ang isip, ang kritikal na pagtaya sa mga bagay, ay dapat sinasabayan ng ibang aspekto tulad ng damdamin at ng konsensiya upang ang mabubuong desisyon ay hindi lamang bugso ng damdamin. Ang desisyon ay dapat pinag-iisapang mabuti at pinagninilayan ng loob.

Mahalaga na ang magawang desisyon ay wasto upang maiwasan ang pagsisisi dahil maraming pasya sa buhay ang hindi na maibabalik sa oras na ito ay mabitawan na.