Bakit ubasan ang tagpuan sa parabula?

Katanungan

bakit ubasan ang tagpuan sa parabula?

Sagot verified answer sagot

Mula sa parabula na ating binasa ay ating nalaman na ang kaganapan ng kwento ay nangyari sa isang ubasan. Ubasan ang tawag sa malawak na lupain kung saan ito ay tinataniman ng napakasarap na prutas ng ubas.

Ubasan ang naging kaganapan sa parabula bagamat malaki ang halaga at importansya ng prutas na ito lalo na sa bibiliya.

Mayroon espirituwal na halaga ang ubas sa Kristiyanismo. Dahil ang parabula ay patungkol sa Diyos, kay Hesukristo, at sa kanyang mga alagad, kaya naman ginamit na lugar ng kaganapan ng ubasan. Nagpapakita ito na ang mga mabubuting tao ay may kahahantungan na magandang tanawin tulad ng ubasan.