Batay sa presentasyon ng diagram bakit kaya nakapatong maliit na kahon sa pinakasentro ng kahon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Bakit kaya nakapatong maliit na kahon sa pinakasentro ng kahon?

Sagot verified answer sagot

Nakapatong ang mga maliliit na kahon sa pinakasentrong kahon sapagkat ito ay nagpapakita ng ugnayan ng mga ideya sa pangkalahatang kaisipan na matatagpuan sa pinakasentro ng kahon.

Ang Venn Diagram ay isang pamamaraan upang maipakita ang pagkakaugnay at pagkakaiba ng mga kaisipan. Sa diagram na ibinigay, ang pagkakapatong ng mga maliliit na kahon sa pinakasentrong kahon ay nagpapakita ng ugnayan ng mga ito sa pangkalahatang kaisipan na “Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkonsumo”.

Ito ay ginamit upang maipahayag ng mag-aaral ang iba’t ibang ideya na may kaugnayan sa tema. Ang pagkakapatong na ito ang senyales na nagpapatunay na ang lahat ng nakasaad ay may kaugnayan sa tema.