Bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa pagsugpo ang inilalarawang suliranin sa paggawa?

Katanungan

bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa pagsugpo ang inilalarawang suliranin sa paggawa?

Sagot verified answer sagot

Bilang isang mag-aaral, ang aking magagawa upang makatulong sa pagsugpo ng suliranin sa paggawa na ipinakikita sa larawan ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng may buong kahusayan.

Ang pagtatapos ng kursong aking napupusuan ng may kahusayan ay makatutulong upang mapuksa ang kontraktuwalisasyon dahil maaaring magkaron ng iba pang bukas na oportunidad para sa aking kakayahan.

Sa pamamagitan nito maipakikita ko sa aking kapwa na ang edukasyon ay susi sa pagtapos sa pananamantala ng iba’t ibang negosyante dahil nakatutulong din ito upang maunawaan natin ang mga karapatan na dapat ay tinatamasa natin bilang isang bahagi ng institusyon o ng kumpanya.