Bilang isang mamamayan at residente, paano mo maipapakita na ikaw ay disiplinado at kooperasyon?

Katanungan

bilang isang mamamayan at residente, paano mo maipapakita na ikaw ay disiplinado at kooperasyon?

Sagot verified answer sagot

Maipakikita ko ang aking pagiging disiplinado at kooperason sa loob ng isang grupo sa pamamagitan ng pagsunod, pakikinig at magalang na pagtama sa mga kamalian.

Ang disiplina at pagkakaroon ng kooperasyon ay mga ugali na dapat taglayin ng bawat indibidwal. Sa pamamagitan nito, natututo tayong sumunod at makinig sa tagapagsalita at magalang na maitama kung magkakaroon man ng kamalian.

Marahil magkakaiba ang saloobin o pag-iisip ng bawat isa ngunit sa pagkakaron ng dalawang ugaling ito ay mas magkakaroon tayo ng magandang samahan at makapagbibigay resulta sa mga bagay na gagawin ng magkakasama.