Bilang isang Pilipino ginagamit ko ang isang napagkasunduang wika sapagkat…

Katanungan

Bilang isang Pilipino ginagamit ko ang isang napagkasunduang wika sapagkat…

Sagot verified answer sagot

Bilang isang Pilipino ginagamit ko ang isang napagkasunduang wika sapagkatSapagkat sa pamamagitan nito ay mas magkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa, kabilang ang aking sarili at ang aking kapuwa.

Ang mga napagkasunduang wika ay itinakda hindi lamang dahil may altuntuning dapat sundin, kung hindi dahil mayroon ding komunikasyon at ugnayang dapat mabuo.

Kaya naman kung may wikang itinakda o napagkasunduan, ito ang dapat gamitin upang maiwasan na ang kalituhan, hindi pagkakaunawaan, at pagpapasa ng maling impormasyon.

Dapat ding sumunod sa napagkasunduang wika dahil kailangang makamit ang mithiin. Magagawa lamang ito kung may maayos na komunikasyon ang bawat isa at ang kaniyang kausap.