Bilang kabataan anong mga hamon ang iyong hinaharap sa kasalukuyan?

Katanungan

Bilang kabataan anong mga hamon ang iyong hinaharap sa kasalukuyan?

Sagot verified answer sagot

Bilang kabataan, ang mga hamon aking hinaharap sa kasalukuyan ay ang mga sumusunod:

una, ang hamon ng kaligtasan para sa kasalukuyang lagay n gating bansa sapagkat batid natin ang peligrong dulot ng kumakalat na sakit na covid-19 na kung saan, walang indibidwal ang maaaring maging ligtas kung ito ay nahawaan.

Ikalawa, ang makabagong pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto ngayon ay isang malaking hamong pang-pinansiyal sapagkat ang daluyan ay online learning na nangangaiangan ng pantustos sa internet connection na kinakailangan upang makalahok sa online class, makagawa ng mga proyekto, at makakalap ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa paksang pinag-aaralan o tinalakay.