Bilang kabataan ninanais mo bang maghanapbuhay din sa ibang bansa?

Katanungan

bilang kabataan ninanais mo bang maghanapbuhay din sa ibang bansa?

Sagot verified answer sagot

Bilang kabataang Pilipino, sa totoo lamang ay ako rin ay nangarap na makapag-trabaho sa ibang bansa.

Ito ay sa kadahilanan na kadalasan ay mas maganda ang pasahod at kita sa ibang bansa. Kapag mas maganda ang kita, tiyak na mas aangat ako sa buhay.

Maiaahon ko ang pamilya ko at mapapaunlad ang sarili ko. Ngunit habang mas tumatanda ako, dumarating ako sa realisasyon na gusto kong mapaunlad rin ang aking bansa.

Kaya naman kinakailangan ako ng aking bans ana manilbihan rito. Isa pa, naisip ko rin na ayokong maging malayo mula sa aking pamilya. Kaya naman sa ngayon ay nananatiling pangarap ang pagpunta sa ibang bansa upang magtrabaho.