Bilang mag aaral paano ka makapag ambag ng buwis?

Katanungan

bilang mag aaral paano ka makapag ambag ng buwis?

Sagot verified answer sagot

Bilang isang mag-aaral, makapag-aambag ako ng buwis sa pamamagitan ng pagtangkilik o pagbili ng mga produktong kapaki-pakinabang sa aking pag-aaral at personal na pangangailangan.

Bilang isang mag-aaral, ako ay hindi pa nararapat na magbayad ng buwis sapagkat ako ay hinuhubog pa lamang upang maging isang responsible at matalinong mamamayan ng bansa.

Kung kaya naman, sa aking edad at katayuan, ang tanging maitutulong ko sa usaping buwis ay ang aking pagbili ng iba’t ibang produkto na aking ginagamit sa pang-araw-araw na buhay gayundin sa aking pag-aaral sapagkat ang mga produktong ito ay nagtataglay ng buwis na ang nagbabayad ay ang namimili kaya sa pamamagitan nito, hindi ako tuwirang nagbabayad ng buwis subalit nkatutulong naman.