Buuin ang dalawang salita sa ibaba gamit ang mga bilang ng titik sa alpabetong Filipino?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

buuin ang dalawang salita sa ibaba gamit ang mga bilang ng titik sa alpabetong filipino?

Sagot verified answer sagot

Ang mga titik ng mga bilang sa ibaba, kung gagamitin ang alpabetong Filipino, ay binubuo ang dalawang salita na sex at gender.

Bagamat ang dalawang salitang ito ay nasa wikang Ingles, kung isasalin sa wikang Filipino ay maaaring tumukoy sa kasarian ng isang tao.

May pagkakaiba ang ibig sabihin ng dalawang salita kahit na iisa lamang ang tawag sa kanila sa wikang Filipino. Ang sex ay tumutukoy sa biyolohikal na kasarian ng isang tao pagkasilang niya.

Mayroon lamang dalawang uri ng sex: babae at lalaki. Ang gender naman ay isang salita na naglalarawan sa kasarian ng isang tao ayon sa kanyang pansariling perspektibo. Kabilang na rito ang LGBTQ+ community.