Dahilan ng rebolusyong industriyal?

Katanungan

dahilan ng rebolusyong industriyal?

Sagot verified answer sagot

Nagkaroon ng rebolusyong industriyal dahil labis na pinagsasamantalahan ang mga manggagawa noon bunsod ng kapitalismo.

Dahil sa kapitalismo at free market capitalism, nag aklas ang mga manggagawa dahil hindi nakasasapat ang kanilang sahod ngunit sobra sobra nilang iginagaod ang kanilang trabaho.

Nakikita nila na habang sila ay pagod at nagugutom, lalo naman yumayaman ang mga burgis na kanilang mga amo.

Napagtanto na sila ang nagpapakahirap at mismong lumalahok sa produksyon, sila pa rin ang nagugutom at naghihikahos sa buhay.

Habang ang kanilang mga amo naman ay patuloy na yumayaman at nakakaahon sa buhay kahit binabarat nila ang pasahod at hindi naman mismo nagtatrabaho.