Dapat bang sisihin ng tao ang diyos sa mga pagkakataong dumaranas siya ng mga kabiguan sa buhay?

Katanungan

Dapat bang sisihin ng tao ang diyos?

Sagot verified answer sagot

Hindi dapat sisihin ng tao ang Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagkabigo sa buhay. Ang lahat ng nilalang sa mundo lalo na ang mga tao ay may kani-kaniyang problema o pagsubok na kinahaharap sa buhay.

Marami sa mga ito ang nakadarama ng labis na pagkabigo kung kaya’t umaabot sila sa punto na kung saan nasisisi niya ang Poong Maykapal.

Subalit, ang paninisi ay hindi marapat na ibigay sa Diyos dahil tayo ang gumagawa at nagdidisisyon kung anong landas at aksyon ang ating gagawin kung kaya’t marapat na tayo mismo ang sisihin sa sarili nating kagustuhan. Ang Diyos ay nariyan upang tayo ay gabayan subalit sa huli ang takbo n gating utak ang siyang nasusunod.