Dapat ka bang magwala at magalit dahil sa iyong pagkapahiya bakit?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

dapat ka bang magwala at magalit dahil sa iyong pagkapahiya bakit?

Sagot verified answer sagot

Hindi ka dapat magwala o magalit dahil sa iyong pagkapahiya. Ang pagkapahiya ay isang pagkakataong nagaganap sa pagitan ng dalawang indibidwal.

Ito ay maaaring ugat ng di pagkakaunawaan mula sa mga nakaraang karanasan na nagbunsod ng galit o hinanakit sa isang tao para magawa ang pagpapahiya o di naman kaya ito ay nagaganap sa pagitan ng dalawang indibidwal mula sa magkabilang antas ng buhay.

Subalit, sa pagkakataong tulad nito, ang isang indibidwal na nakaranas ng pagpapahiya ay hinid kinakailangang magwala at magalit sapagkat makadaragdag lamang ito sa gulo o makatatawag pa ng pansin.

Ang mas mabuting gawin ay magpakita ng kabutihan at magpatawad sapagkat ang kabilang panig ay higit na nangangailangan ng kaunawaan sa kabila ng kanyang nagawa. Ang kabutihang loo bang dapat umiral sa ganitong sitwasyon.