Direksyon Kung Saan Nakaturo ang North Arrow?

Katanungan

Direksyon Kung Saan Nakaturo Ang North Arrow?

Sagot verified answer sagot

Ang North Arrow, na kadalasang makikita sa compass, tsart, o mapa, ay laging nakaturo pahilaga. Ang hilaga ay ang parte sa pinakataas ng tsart, mapa, o compass.

Ang north arrow laging nakikitang nakapatayo. Ang compass ay isang instrument na nagbibigay direksyon higil sa heograpiya ng isang lugar.

Ito ang nagsisilbing batayan sa paglalayag ng isang manlalakbay. Ito rin naman ay makikita sa mapa, kung saan nakaguhit ang itsura ng lugar na maaaring sundin. Kung sa mapa makikita, ito ay tinaguriang compass rose.

Ang north arrow ay nagsisilbing gabay sa pagtunton sa lokasyon ng isang lugar kaya naman ito ay napakaimportante.