Edukasyon sa Pagpapakatao

Edukasyon sa PagpapakataoIsang asignatura o kurikulum na nakatuon sa pag gabay ng mga mag-aaral sa pagtuklas ng disiplina sa sarili, paghanap ng kanilang papel sa buhay, maging mabuting bahagi ng lipunan, at maisabuhay ang mga magagandang asal at pagpapahalaga.