Florante At Laura Buod (600 Words)

Sa panitikang ito pinatunayan ni Francisco Baltazar ang kapangyarihang taglay na kayang gawin ng mga taong wagas na umiibig.

Si Florante ng Albanya ay galing sa angkan ng mga dugong bughaw. Ang lolo niya ang hari ng Krotona, habang sina Prinsesa Floresca at Duke Briseo naman ang kanyang mga magulang.


Sa kagustuhan na mas mahasa pa ang kanyang katalinuhan ay ipinadala ang batang Florante sa Atenas, Gresya. Noong mga panahong iyon, si Adolfo na anak ni Konde Sileno, ang pinakamatalinong mag-aaral sa Atenas.

Subalit, pagkatapos ng ilang taon ay naagaw ni Florante ang karangalan. Naging tanyag siya sa buong Atenas dahil sa kanyang angking katalinuhan. Dahil dito, kinamuhian siya ng lubos ni Konde Adolfo.

Dahil sa labis na galit ay nagawang pagtangkaan ni Adolfo ang buhay ni Florante. Ngunit hindi ito naisakatuparan dahil sa tulong ni Menandro, ang matalik na kaibigan ni Florante.

Nakatanggap ng liham si Florante mula sa kanyang ama na nagsasabing pumanaw na ang kanyang ina. Kasama ng kanyang kaibigan na si Menandro siya ay nagbalik muli sa Albanya. Sa pagkakataong ito ay nakilala niya si Laura. Siya ang anak ni Haring Linseo ng Albanya.


Sumiklab ang digmaan sa gitna ng Persia at Krotona. Hindi natanggihan ni Florante ang hiling ng kanyang lolo na pangunahan ang pakikipaglaban kay Heneral Osmalik. Siya ay nagtagumpay at napatay niya ang nasabing opisyal.

Pagtapos ng digmaan sa Krotona ay bumalik sa Albanya si Florante upang masilayang muli si Laura. Ngunit siya ay nagulat dahil watawat ng Persiya ang nakawagaway sa kaharian. Binihag ni Emir sina Haring Linseo, Laura, Konde Adolfo at Duke Briseo.

Dahil sa kanyang katapangan at galing sa pakikipaglaban ay nailigtas niya ang apat sa kamay ni Emir. Mula noon ay tinawag siyang Tagapagtanggol ng Albanya, isang karangalan na labis na ikinagalit ni Konde Adolfo.

Sa pamumuno ng mananakop na si Heneral Milamolin ang Albanya ay muling sumailalim sa kapangyarihan ng mga taga-Turkiya. Muli ay pinangunahan ng mandirigmang si Florante ang mga kawal ng Albanya.

Sa gitna ng nagaganap na digmaan ay dumating ang isang liham galing sa kanyang ama. Napilitan siyang umalis at iniwan ang pamumuno ng mga kawal kay Menandro. Dahil sa mga pangyayari ay nagapi at natalo sila ng mga taga-Turkiya.


Dahil sa kanyang kasalanan ikulong ng dalawampung walong araw si Florante at kalaunan ay itinapon sa gubat. Ang mga pangyayari ay sinamantala ni Adolfo at tuluyang sinira ang pagkatao ni Haring Linseo. Dahil dito ay natanggal ang hari at si Adolfo ang sumunod sa trono, habang reyna naman niya si Laura.

Mula sa gubat ay nakilala ni Florante ang moro na si Aladin. Kagaya niya ay naparusahan din si Aladin dahil sa pag-iwan sa kanyang mga kawal sa gitna ng pakikipaglaban. Ito rin ang dahilan kung bakit nagapi ang kaharian ng kayang ama na si Sultan Ali-Adab.