Gamit ang akrostik bigyan ng pagpapakahulugan?

Katanungan

gamit ang akrostik bigyan ng pagpapakahulugan?

Sagot verified answer sagot

P – apa, ikaw ang haligi ng tahanan na siyang sumusuporta sa amin,

A – ko na anak mo ay lubos na nagpapasalamat sa iyo.

M – apagmahal na tunay sa pamilya itong dumadaloy,

I – na ko, ikaw ang ilaw na siyang gumagabay at pumapatnubay.

L– aging tatandaan, maging magalang sa kapwa at magkaroon ng pananampalataya. Ito lagging ang bilin niyo, aking mga magulang.

Y – apak niyo ay susundin, upang ako rin ay maging mabuting kasapi ng lipunang ating ginagalawan.

A – aral na mapupulot sa ating pamilya ay lagi kong tatandaan at isasapuso hanggang sa ako ay magkaroon na ng sarili kong PAMILYA.