Gamit Ng Wika Sa Lipunan

Gamit Ng Wika Sa LipunanSinasabing yaman ng isang bansa ang wika. Yaman itong maituturing dahil sa napakaraming gamit nito sa araw-araw nating pamumuhay. Ito rin ang isa sa mga mabisang daan upang mapaunlad ang isang bansa at magkaroon ng pagkakaisa.

Nahahati sa iba’t ibang aspekto ang gamit ng wika sa ating lipunan. Ito ay nakaayon sa kung paano ito ginagamit ng mga mamamayan at kung paano ito nakatutulong sa lipunan.

Interaksiyonal

Isa ang interaksiyonal sa mga gamit ng wika sa lipunan. Mula ito sa salitang English na “interaction” na ang ibig sabihin ay pakikisalamuha sa iba. Ginagamit kasi ang wika upang makabuo at mapanatili ang relasyong sosyal.

wika InteraksiyonalNagagamit ito sa pagbati sa mga kakilala sa iba’t ibang okasyon, sa pagbuo ng pagkakaibigan, pasasalamat, pagpapalitan ng opinyon, pakikipagbiruan, at maging panunudyo.


Naisasagawa ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng sarili, pagsulat ng liham, paggamit ng mga wikang balbal na mas mauunawaan ng iba, mga diyalekto at katutubong wika, at iba pang wikang makabubuo ng interaksiyon sa iba.

Instrumental

Instrumental wikaAng isa pang gamit ng wika sa lipunan ay ang pagiginig instrumental nito. Sinasabi kasing instrumento ang wika sa mga mamamayan at sa mismong lipunan o bansa dahil sa pamamagitan nito, naisasagawa ng isang tao ang nais niyang gawin o ibulalas. Katulad ng interaksiyonal, ang wika ay instrumental din upang mabigyan ng kasiyahan ang kalooban ng isang tao na magawa ang kaniyang nais.


Kung ang interaksiyonal ay mas sumasakop sa pagnanais ng tao na makabuo ng magandang relasyon sa kapuwa, sa gamit ng instrumental naman ay nagiging daan ng isang tao para sa pansariling interes.

Nagagamit ito sa paghahanap ng trabaho sa mga panayam o interbyu, paghingi ng pabor, pag-uutos, pagbebenta ng mga produkto at serbisyo, at pagbibigay ng mungkahi.

Regulatoryo

Regulatoryo wikaBahagi ng isang lipunan ang mga batas at patakaran. At hindi maisasagawa at maipatutupad ang mga ito kung walang wika. Kaya naman ang wika ay isa ring regulatoryong/ regulatori na nakatutulong sa isang lipunan. Sa pamamagitan ng wika ay nakokontrol nito ang ugali, asal, disiplina, sitwasyon, kaganapan, o maging kung paano mamuhay ang isang tao.


Ilang halimbawa ng wika bilang regulatori ay ang Saligang Batas, ang mga kontratang pinipirmahan sa mga negosyo at trabaho, mga isinulat na panuntunan sa isang bagay, mga dapat sundin sa isang pamayanan, mga paraan upang maaprubahan ang isang kasunduan, notice ng pagbabawal, at ilan pang mahahalagang kasulatan na nagbibigay ng patakaran. Kasama rin dito ang mga sulating nagbibigay ng direksyon, paraan ng pagluluto, at maging ilang hakbang para sa mga eksperimento.

Imahinasyon at Impormativ

Imahinasyon at Impormativ wikaIsa ring gamit ng wika ay ang ipahayag ang sarili sa malikhaing paraan. Sa ganitong gamit ng wika ay nakagagawa ang isang tao ng mga istorya, nobela, balita, at iba pang akdang sinusulat at napapanood. Kasama rin dito ang mga akda na ginagamit sa paaralan, mga magasin, at maging ang mga babasahin online.

Layunin din ng mga ganitong klaseng babashin ang maging ng impormasyon. Mahalaga rin ang papel ng wika sa pagbibigay ng impormasyon lalo na sa mga binabasa at pinapanood. Kasama rin dito ang lektura ng mga guro.