Gamitin ang sariling imahinasyon sa paglalarawan ng isang matiwasay o maayos na lipunan o komunidad

Katanungan

Gamitin ang sariling imahinasyon sa paglalarawan ng isang matiwasay o maayos na lipunan o komunidad

Sagot verified answer sagot

Gamitin ang sariling imahinasyon sa paglalarawan ng isang matiwasay o maayos na lipunan o komunidadAng isang matiwasay at maayos na lipunan o komunidad ay ang isang lugar kung saan mapayapang nabubuhay ang bawat isa.

Malaya silang nakapaglalakad anumang oras dahil batid nilang hindi sila mapapahamak o walang masamang loob na gagambala sa kanila.

Ang isang matiwasay at maayos na lipunan din ay isang malaking palaruan para sa mga kabataan. Ang mga magulang ay nahahayaan ang kanilang mga anak na maglaro sa labas dahil batid nilang walang kapahamakang naghihintay sa mga ito.

Dahil dito, ang bawat bata ay nagkakaroon ng magandang ugnayan sa isa’t isa at nahuhubog ang kanilang pakikipagkapuwa sa murang edad na madadala nila hanggang sa kanilang pagtanda.