Ehipto

« Back to Glossary Page
Synonyms:
Egypt

Ang Ehipto ay ang parte ng Africa na mayroong pinakamaraming taong nakatira dahil ito ay may 76 milyong populasyon na kung saan ay nakatira rin malapit sa Ilog Nile.

Malapit sa ilog Nile nakatira ang mamamayan ng Ehiptop dahil doon may mayaman at matabang lupa upang mapayabong ang kanilang agrikultural na mga produkto o pangkabuhayan.

Ang disyertong Sahara ay matatagpuan din sa Ehipto at ito ang pinakamalaking bahagi ng lugar. Sa kasalukuyan ay nakatira ang mga tao sa kalunsuran ng Cairo.

Ang Ehipto ay kilala rin bilang isa sa mga pinakaunang kabihasnan ng kasaysayan noon, ngayon naman ay matao pa rin at kalakhan ng nakatira ay mga Arabo.