Ekwador

« Back to Glossary Page
Synonyms:
Ekuwador, Equator

Ang Ekwador ay isang linya na kathang-isip, ito ay humahati sa globo sa dalawang parte: ang hilaga at timog na parte at ito ang guhit na pahalang at nasa pinakagitnang guhit ng daigdig.

Ang ekwador ay may nasasakop na 11 na bansa at pinakamalapit sa araw kaya ito ang pinakamainit na parte ng daigdig.

Ang ekwador din ay itinuturing na pinakamahabang latitud mula pa sa ibang uri ng linya na bumubuo sa globo, mayroon itong sukat ng latitud na 0°, habang ang nasa 24,901 milya naman ang haba nito. Ito rin ay tinatawag na umiikot na spheroid o kaya intersection ng globo.