Islam

« Back to Glossary Page
Synonyms:
Islamic

Ang Islam ay nanggaling sa salitang “Aslama” na nangangahulugang “pagsunod sa kalooban ng Diyos” at mayroong mahigit 1.2 bilyon na nanampalataya sa relihiyong ito sa buong mundo.

Ang nakapagtatag ng Islam ay si Muhammad bilang isang mensahero at propeta ni Allah, pinaniniwalaan din nila na walang ibang Diyos kung hindi si Allah lamang.

Ang kanilang bibliya ay tinatawag na Koran at ang tawag sa mga sumasampalataya sa relihiyong Islam ay mga Muslim.

Nahahati rin sa dalawang sektor ang mga naniniwala sa Islam, ang Sunni na mayroong 70%-90% na populasyon, habang ang Shia naman ay binubuo ng 10%-20% na populasyon lamang.