Migrasyon

« Back to Glossary Page
Synonyms:
Migration

Ang migrasyon ay ang paglipat ng tao o isang grupo ng tao mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar sa loob ng maikli o mahabang panahon.

Ang pangyayaring ito ang prosesong ginagawa ng mga indibidwal upang manirahan o mamasukan sa ibang pook o bansa.

Ayon sa pag-aaral na isinagawa noong 2009, ang bilang ng mga Pilipinong lumalabas ng bansa upang manirahan sa iba’t ibang teritoryo ay tinatayang umaabot na sa bilang na 8.6 milyon.

Samantala, sa loob naman ng bansa, ang Maynila ang lugar na nagtataglay ng pinakamaraming migrante. Isa sa itinuturong sanhi ng migrasyon ay ang pagnanais na kumita ng mas malaki ng mga tao upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang sariling pamilya.