Unang Digmaang Pandaigdig

« Back to Glossary Page
Synonyms:
World War 1, WW1

Ang Unang Digmaang Pandaigdig o sa ingles ay World War I, ay nangyari sa pagitan ng mga taong 1914 hanggang 1918.

Ayon sa kasaysayan, ang pagsiklab ng digmaang ito ay nag-ugat dahil sa inggitan ng mga makapangyarihang bansa, militarisasyon o ang pagpapaigting ng mga lakas sandatahan ng bawat bansa sa pamamaraang pagpaparami ng mga kawal o sundalo nito, imperyalismo o ang paghahangad na mapalaki ang kanilang nasasakupan na nakatutulong sa pagkamit ng kapangyarihan.

Layon din nito na makontrol ang kabuhayan at larangang pampolitika ng ibang teritoryo o bansa, at nasyonalismo o ang masidhi o malalim na pagmamahal ng mga tao sa kanilang sinilangang bansa o sariling bayan.

Ang mga dahilang ito, ang naghati sa mga bansa upang makabuo ng kani-kanyang alyansa na tinawag na Triple Entente na kinabibilangan ng United Kingdom of Great Britain at Ireland, French Third Republic, at Russia.

Sa kabilang banda, ang Triple Alliance naman ay kinabibilangan ng Japan, Estados Unidos, at Espanya.

Ang digmaang ito ang naging tulay upang unang magamit ng mga kemikal na sandata. Sa unang taon ng digmaan, natamo ng bansang Germany ang tagumpay sa tulong na rin ng Central Powers na naging malaking dahilan ng kanilang pag tagumpay.