Heograpiya Acrostic

Katanungan

Ano ang Heograpiya Acrostic? Magbigay ng halimbawa

Sagot verified answer sagot

H – Hinggil sa pag-aaral ng kalupaan at kung paano nakikipaghalubilo ang mga tao sa lupang tinitirhan nila

E – Earth o daigdig ang tawag sa mundong pinag-aaralan sa heograpiya at kung paano nabubuhay ang mga nilalang dito

O – Obligasyon nating mga tao na pag-aralan ang heograpiya para sa mas maayos na mundo

G – Geo at Graphos ang pinagmulan ng salitang geography na parehong Greek na may ibig sabihing pag-aaral ng daigdig o mundo

R – Relihiyon, wika, kultura, at pagbabago ay ilan sa mga pinag-aaralan sa heograpiyang pantao

A – Agham panlipunan ang heograpiya dahil isa itong disiplinang pang akademiko na nakatuon sa aspekto ng mundo

P – Pilipinas ay isa sa mga sentro ng pag-aaral ng ekonomiya sa mundo

I – Ito ay pag-aaral din ng pisikal na kapaligiran ng mundo at ang mga yamang makikita rito

Y – Yaman ng isang bansa ang mga anyong tubig at anyong lupa na makikita sa ating daigdig

A – Ating sabay-sabay na tuklasin ang mga kaalaman tungkol sa ating nag-iisang mundo