Hindi nakapag aral si Rosemarie sa Filipino kahit alam niyang mayroon silang pagsusulit?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

hindi nakapag aral si rosemarie sa filipino kahit alam niyang mayroon silang pagsusulit?

Sagot verified answer sagot

Oo, nagpakita si Rosemarie ng makataong kilos sa pagtanggi niya sa alok na pagpapakopya ng kanyang kamag-aral.

Ang makataong kilos ay ginagawa o ginagampanan ng isang tao upang magdulot ng kabutihan sa kanyang kapwa kung kaya sa pagtanggi ni Rosemarie sa alok na pagpapakopya ay ipinamalas niya ang pagpapakita ng kilos na ito sapagkat isinaalang-alang niya na mali at hindi tama ang gagawin.

Batid ni Rosemarie na may pagsusulit sila subalit hindi siya nag-aral kung kaya naman ang epekto nito ay maaari siyang makakuha ng mababang marka dahil hindi niya nasagot ang lahat ng tanong.

Tinanggap ni Rosemarie ang epekto ng kanyangaksyon sa halip na gumawa ng mali at makalamang sa kapwa na siyang kakikitaan ng kilos na makatao.