Ibigay ang hinihingi ng bawat hanay na nagpapakita ng epekto ng globalisasyon?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

ibigay ang hinihingi ng bawat hanay na nagpapakita ng epekto ng globalisasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang epekto ng globalisasyon ay makikita o mababata sa iba’t ibang produkto.

Sa usaping laro o sports, isa sa halimbawa nito ang tennis na nagmula pa sa bansang France na kung saan ito ay nakapagdudulot ng magandnag benepisyo sa usaping kalusugan ng mga indibidwal.

Sa usaping pelikula o movie, isang halimbawa nito ang Kimi No Nawa na mula pa sa bansang Japan na nakapagbibigay ng inspirasyon sa mga manonood.

Sa pagkain o food naman, isa sa mga halimbawa nito ang pagkaing mula Pilipinas na tinatawag na adobo na kung saan naging tulay ito upang makilala ang galing sa pagluluto ng mga Pilipino sa iba’t ibang panig ng mundo.

At sa usaping kumpanya o company, isa sa mga kinikilala ang Coca-cola mula sa United States na siyang naghatid inspirasyon ukol sa pagpapalawak ng mga negosyo at pagpapanatili ng tatak nito sa iba’t ibang bansa.