Ibigay ang ibat ibang pagpapakahulugan ng salitang pagbabago?

Katanungan

ibigay ang ibat ibang pagpapakahulugan ng salitang pagbabago?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang Pyudalismo, Ang Holy Roman Empire, Manoryalismo, at Paglakas ng Simbahan at Krusada. Masasabi itong pagbabago dahil noong panahon ng Espanyol ay ito ang mga lumaganap na pagbabago sa bansang Pilipinas.

Ang pyudalismo ay lumaganap dahil ninakaw ng mga espanyol at ipinamigay ito sa mga lokal na lider kaya ito naging panginoong may lupa, dahilan upang renatahan lamang ng mga magsasaka ang lupain na sila rin ang nagsasaka para rito.

Ang Holy Roman Empire, Manoryalismo, at Paglakas ng Simbahan at Krusada ay isang manipestasyon ng paglakas ng kapangyarihan ng simbahan na lubhang nakaapekto sa pamamalakad sa bansang Pilipinas.