Ibigay ang iyong sariling pagpapakahulugan sa salitang globalisasyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ibigay ang iyong sariling pagpapakahulugan sa salitang globalisasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang salitang globalisasyon ay walang duda na galing sa salitang “global”. Ito ay isang salitang Ingles na ngangahulugang pandaigdigan, o ang mga bansa sa buong mundo na nagsama-sama para sa iisang layunin.

Ang layunin ng globalisasyon ay magkaroon ng paraan upang ang bawat bansa ay kumonekta sa kanilang karatig bansa.

Maaari silang magpalitan ng mga produkto at serbisyo. Maaari rin silang mag-alok ng tulong, lalo na sa oras ng mga sakuna o pangangailangan.

Maaari rin nilang itaguyod ang turismo sa kanilang bansa. Sa pamamagitan ng globalisasyon ay nagkakaisa ang mga mamamayan mula sa iba’t-ibang kultura at kanila itong ibinabahagi sa isa’t-isa.