Ilang araw bago nabuhay ulit si Lord?

Katanungan

ilang araw bago nabuhay ulit si lord?

Sagot verified answer sagot

Matapos ang tatlong araw ay muling nabuhay si Hesus. Alinsunod sa Mateo 28 ay muling nabuhay si Hesus.

Sa pagtatapos ng araw ng sabado bilang Sabbath, sa araw ng linggo partikular na sa pagbubukang-liwayway ay nagtungo ang dalawang Maria na ang isa ay mula sa Magdala upang bisitahin ang puntod ni Hesus.

Subalit, nagkaroon ng isang lindol na malakas dahil sa pagbaba ng isang anghel ng kinikilalang Panginoon.

Iwinika nito sa mga babae ang tunay na naganap kay Hesus at iniutos na ipamalita ito sa mga tagasunod niya.

Mabilis na tumakbo ang dalawa upang ipamalita ang natanggap na balita subalit nagitla ang dalawa matapos silang salubungin ni Hesus.