Ilang tinapay at isda ang ipinakain ni Hesus?

Katanungan

ilang tinapay at isda ang ipinakain ni hesus?

Sagot verified answer sagot

Ang bilang ng tinapay at isda na ipinakain ni Hesus ay limang tinapay at dalawang isda.

Alinsunod sa Jaun 6, matapos masaksihan ng mga mamamayan ang himalang ginawa ni Hesus ay sumunod ang mga ito.

Subalit, nababahala ang mga tagasunod niya sapagkat mayroon laamng na dalawang isda at limang tinapay ang isang batang lalaking naroroon na sa tingin nila ay hindi sasapat upang pakainin ang may limang libong mga tao.

Subalit, kinuha ni Hesus ang mga pagkain at nagdasal, isang malaking himala na mula sa iilang piraso ay natugunan nila ang pagkaing kailangang ng mga tao gayundin ang labindalawang bakol a sumobra at inipon ng mga ito.