Impormasyon tungkol sa Kristiyanismo

Katanungan

Ano ang impormasyon tungkol sa Kristiyanismo?

Sagot verified answer sagot

Impormasyon tungkol sa KristiyanismoAng Kristiyanismo ay ang relihiyong may pinakamaraming tagasunod sa buong mundo. Ayon sa datos na inilabas noong 2015, ang mga Christian o Kristiyano sa buong mundo ay umaabot na sa 2.3 bilyon ang bilang. Ito ay 31.2 porsiyento ng kabuuang populasyon ng mundo.

Ang Kristiyanismo ay sinasabing pinasimulan mismo ng Bugtong na Anak na si Hesu Kristo. Ang kaniyang mga turo nang nasa lupa pa ay naipon sa banal na kasulatan at hanggang sa kasalukuyan ay itinuturo sa buong mundo bilang gabay sa araw-araw na pamumuhay at pagpapataas ng moralidad ng mga mamamayan. Sinasabing ang Kristiyanismo ay laganap sa Amerika, Europe, at ilang bahagi ng Africa at Asia.