Ipakita ang Pagkakaiba ng Pamayanan at Lipunan

Pagkakaiba ng Pamayanan at LipunanMagkaugnay na konseptong sosyolohikal ang lipunan at pamayanan. Gayunman, maraming manunulat at mamamayan ang napagbabaligtad ang dalawa.

Mayroong pagkakaiba ang lipunan at pamayanan na dapat nating mabatid upang tiyak ang ating paggamit sa dalawang konsepto.

Ano ang Lipunan?

lipunan at pamamayananAng lipunan ay tumutukoy sa mga mamamayang nakatira sa isang komunidad. Sa komunidad na ito ay makikita ang pagiging organisado, mayroong isang batas na sinusunod, may kultura, tradisyon, at mayroong pagpapahalagang pinayayaman.

Kinakikitaan din ang lipunan ng patuloy na pagkilos at pagbabago ang isang lipunan dahil sa layuning mapaunlad ang kanilang lugar na ginagalawan. Magkakaiba man ang mga institusyon at pangkat sa loob ng lipunan ay magkakaugnay pa rin naman ang mga ito.

Ano ang Pamayanan?

Kung ang lipunan ang tumutukoy sa mga mamamayan, ang pamayanan naman at ang pook kung saan naninirahan ang mga taong may kaugnayan ang interes, katangian, pagpapahalaga, o kultura.

Dito sila nagiging kapakipakinabang upang makamit ang layunin ng isang lipunan. Nasa pamayanan din ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at serbisyong nais makuha.

Kabilang din sa pamayanan ang mga establisimyentong nakikita rito tulad ng mga simbahan, ospital, paaralan, barangay hall, parke, pamilihan, at istasyon ng pulis. Maituturing din na ang pamayanan ay isa lamang yunit o bahagi ng isang lipunan.