Ipaliwanag ang iyong nabuong konklusyon tungkol sa mga nagawa ng sinaunang tao

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ipaliwanag ang iyong nabuong konklusyon tungkol sa mga nagawa ng sinaunang tao

Sagot verified answer sagot

Ipaliwanag ang iyong nabuong konklusyon tungkol sa mga nagawa ng sinaunang taoPara sa akin, isang kamangha-manghang bahagi ng kasaysayan natin ang mga nagawa at naging tuklas ng mga sinaunang tao.

Ang kanilang mga nagawa ay talaga namang basehan o batayan ng mga bagay na mayroon tayo sa kasalukuyan.

Dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng ideya na kailangan ng mga kagamitan tulad ng mga kutsilyo upang mas mapadali ang ating mga gawain.

Dahil din sa nagawa ng mga sinaunang tao, nalaman natin ang kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop at pagtatanim o ang pagpapayabong ng industriya ng agrikultura sa mundo. Mula rin sa kanilang tuklas kung bakit mayroong konsepto ng tahanan ngayon na napakikinabangan natin.