Isa isahin ang mga bahagi ng dula na naglalarawan ng karaniwang pamumuhay?

Katanungan

isa isahin ang mga bahagi ng dula na naglalarawan ng karaniwang pamumuhay?

Sagot verified answer sagot

Unang nangyari ay pinagmamadali ni Yesugei si Temujin upang makapunta sila nang mabilis sa Tribong Merit. Sa pangalawang pangyayari, mayroong sumigaw na mayroong magnanakaw sa lugar, “Ay magnanakaw!”.

Dahil dito, hindi nagtiwala si Borte kay Temujin, at bigla na lamang nakita ni Yesugei na may ibang kasama na si Temujin na ganoon kabilis.

Pagtapos nito, kinausap ni Yesugei ang mga magulang ni Borte, at ang huling nangyari ay tumira sa isang dampa ang mga tao na may kaakibat na paghahanap ng asawa ni Temujin. Ang ganitong karaniwang pamumuhay ay ipinakikita ang mga simpleng pamamaraan ng tao sa paggalaw sa lipunan.