Isalaysay ang karanasan kung saan naipakita mo ang isa sa mga kasanayan sa pagsusuri?

Katanungan

isalaysay ang karanasan kung saan naipakita mo ang isa sa mga kasanayan sa pagsusuri?

Sagot verified answer sagot

Ang kasanayan sa pagsusuri ay aking naipakita sa panahon ng pagsiklab ng pandemya kung saan ang paglaganap ng iba’t ibang uri ng impormasyon mula sa iba’t ibang plataporma ng social media ay nagdudulot ng pagkatakot sa mga mamamayang tulad ko.

Kung kaya, ang pagsusuri sa bawat datos o impormasyong aking nababasa ay ang kasanayang higit kong naisagawa.

Ang pagsusuri ay isinasagawa sa pamamaraang pagtukoy sa pinagmulan at kredibilidad ng naglahad ng impormasyon.

Dahil dito, ang kasanayan sa pagsusuri ay isang mahalagang kakayahan na nakatutulong upang maiwasan ang alinmang pagkabahala higit na lalo’t ang kumakalat na sakit ay labis na nakababahala.