Isulat ang mga katangian ni Miguelito bilang anak?

Katanungan

isulat ang mga katangian ni miguelito bilang anak?

Sagot verified answer sagot

Ang katangian ni Miguelito sa ay isang mabait at masunuring anak.

Sa kuwentong itinampok, nakilala si Miguelito bilang isa sa mga pangunahing tauhan. Mahihinuha sa daloy ng kuwento na siya ay isang mabait at masunuring anak.

Siya ay mabait dahil siya ay laging tumutulong sa mga gawaing bahay. Matatawag naman siyang masunurin dahil sa kabila ng kanyang ginagawa tulad ng paglalaro ay ititigil niya ito upang sundin ang utos ng kanyang ina.

Ang batang tulad niya ay ang batang dapat tularan sapagkat nagpapakita siya ng kabutihan at pagmamahal sa kanyang magulang sa pamamagitan ng pagsunod at pakikinig sa kanila.